§ 5. - Udzielanie kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1976.41.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.
§  5.
W razie niespłacenia przez kredytobiorcę kredytu w terminie ustalonym w umowie zastaw przechodzi na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A., a zobowiązanie kredytobiorcy z tytułu zaciągniętego kredytu wygasa.