§ 1. - Udzielanie kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1976.41.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.
§  1.
1.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. udziela kredytów gotówkowych w złotych, zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych określonych przez Narodowy Bank Polski.
2.
Kredytobiorcą może być obywatel polski - osoba krajowa.
3.
Podstawę udzielenia kredytu stanowi umowa między Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a kredytobiorcą.