Udzielanie instytucjom kredytu długoterminowego zezwoleń na dokonywanie konwersji zaległości od pożyczek.

Monitor Polski

M.P.1935.271.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1935 r.