Monitor Polski

M.P.2017.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 to wyjątkowe wydarzenie na tle polskich zrywów narodowych. Jego sukces przyniósł wolność Wielkopolanom oraz przyczynił się do utrwalenia niepodległości i ustalenia zachodniej granicy Rzeczypospolitej odradzającej się po 123 latach niewoli.

Wybuch powstania poprzedziły wielomiesięczne zabiegi polityczne oraz przygotowania organizacyjne i militarne społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim. Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania w dniu 26 grudnia 1918 r. spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem polskich mieszkańców miasta. Nazajutrz wybuchły walki, które w krótkim czasie doprowadziły do oswobodzenia niemal całego Poznańskiego. Powszechny, ludowy zryw miał swe oparcie w doskonałej organizacji polskiego społeczeństwa, sprawności władz cywilnych i wojskowych, solidarnej współpracy wszystkich grup społecznych. Na czele polskiego ruchu stanął Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, w skład którego wchodzili między innymi Ks. Stanisław Adamski i Wojciech Korfanty. Wojskami powstańczymi dowodził mjr Stanisław Taczak, a następnie gen. Józef Dowbor-Muśnicki, organizator Armii Wielkopolskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego przypomina o dojrzałości politycznej i poświęceniu Polaków. Ofiarna walka podjęta dla Niepodległej godna jest upamiętnienia. Chwała Zwycięzcom!