Monitor Polski

M.P.2013.968

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera Trzeciej Rzeczypospolitej, wybitnego męża stanu, posła na Sejm wielu kadencji.

Tadeusz Mazowiecki, współtwórca najnowszej historii Polski, przez całe życie służył społeczeństwu, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej i najwyższymi standardami działalności politycznej.

Jego myśl wywarła trwały wpływ na sposób pojmowania spraw publicznych i wymogi dotyczące przestrzegania prawa w Polsce. Stał się symbolem odpowiedzialności klasy politycznej i powszechnie cenionym autorytetem społecznym.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej żegna wielkiego Polaka oraz wyraża przekonanie, że Jego dokonania pozostaną dla nas inspiracją i drogowskazem w dziele umacniania Polski wolnej, demokratycznej i obywatelskiej.