Monitor Polski

M.P.2016.1241

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Mikołajczyka w 50. rocznicę śmierci

W dniu 13 grudnia 2016 r. minęła 50. rocznica śmierci Stanisława Mikołajczyka, męża stanu, przywódcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Stanisław Mikołajczyk należy do grona tych polskich polityków, dla których wolna, niepodległa, sprawiedliwa i demokratyczna Polska była dobrem najwyższym. Swoim życiem i działalnością dawał tego niezbite dowody.

W latach 1918-1919 uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, a w 1920 r. jako ochotnik brał udział w obronie ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W 1937 r. kierował Wielkim Strajkiem Chłopskim wymierzonym przeciwko autorytarnym rządom sanacji. Do walki o niepodległość kraju stanął także w 1939 r.

Na emigracji jako premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie zabiegał o należne Polsce miejsce wśród wolnych, demokratycznych narodów Europy, nie zawsze znajdując zrozumienie i poparcie wśród własnych polityków i wśród aliantów. Po zakończeniu wojny wrócił do kraju i stanął na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego, które dążyło do budowy państwa opartego na społecznej sprawiedliwości i rządzonego przez władze wybrane w demokratycznych wyborach.

Pełen wiary w lepszą przyszłość Polski wszedł w skład Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, uznanego przez aliantów za reprezentację narodu. Rząd ten w założeniu miał łączyć różne środowiska polityczne na rzecz odbudowy kraju. Mikołajczyk przegrał walkę o demokrację z totalitaryzmem komunistycznym. Zmuszony do wyjazdu na emigrację dalej walczył o wolną Polskę. Zawsze pozostawał wierny swoim przekonaniom.

W 50. rocznicę śmierci Stanisława Mikołajczyka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd przywódcy ruchu ludowego i obrońcy demokracji.