Uczczenie pamięci Stanisława Dygata w związku z 100. rocznicą Jego urodzin.

Monitor Polski

M.P.2014.1196

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Dygata w związku z 100. rocznicą Jego urodzin

Dnia 5 grudnia 1914 r. urodził się w Warszawie Stanisław Dygat, jeden z najciekawszych pisarzy powojennej Polski, autor powieści, felietonów, opowiadań i scenariuszy filmowych.

Był mistrzem słowa. W pamięci czytelników pozostawało piękno narracji, prostota, zaskakująca zwykłość opisywanych zdarzeń. Do najważniejszych Jego dzieł należą: "Jezioro Bodeńskie", "Pożegnania", "Podróż", "Disneyland", "Dworzec w Monachium".

Był człowiekiem odważnym i uczciwym. Choć nie angażował się czynnie w ruch opozycyjny, podpisał w 1964 r. "List 34" - protest pisarzy i naukowców w obronie wolności słowa, a w 1976 r. - "Memoriał 101" przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL-u.

W setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć.