Uczczenie pamięci Stanisława Brzozowskiego w 100. rocznicę Jego śmierci.

Monitor Polski

M.P.2011.34.397

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2011 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Brzozowskiego w 100. rocznicę Jego śmierci

W 100. rocznicę śmierci Stanisława Brzozowskiego - filozofa, pisarza, krytyka teatralnego i literackiego - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć.
Wielki myśliciel, zwolennik filozofii pracy w epoce rozwijającego się kapitalizmu dążył do przemiany tożsamości polskiej i umiejscowienia jej w nowoczesnym europejskim kontekście. Przysługuje mu ważne miejsce w świadomości współczesnych Polaków.