Monitor Polski

M.P.2018.665

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej

22 czerwca 2018 r. zmarła Olga Krzyżanowska, wybitna postać opozycji demokratycznej i polski polityk, senator V kadencji, członkini Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.'

Olga Krzyżanowska urodziła się w 1929 r. w Warszawie. Córka legendarnego dowódcy AK Aleksandra Wilk-Krzyżanowskiego, który po wojnie trafił do więzienia UB, gdzie zmarł. Dziś zalicza się Go w poczet Żołnierzy Wyklętych. W 1994 r. awansowany do stopnia generała.

Olga Krzyżanowska w czasie okupacji była harcerką i należała do Szarych Szeregów.

W 1952 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku.

Była posłanką na Sejm RP X, I, II i III kadencji. W X i II kadencji Sejmu RP pełniła funkcję Wicemarszałka Sejmu RP.

W 1980 r. była obecna podczas strajku w Stoczni Gdańskiej i od 1980 r. należała do NSZZ "Solidarność". W latach 1980-1989 zasiadała w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia.

Była odznaczona Krzyżem Walecznych.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".