Monitor Polski

M.P.2019.351

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie uczczenia pamięci Józefa Mehoffera w 150. rocznicę urodzin

19 marca 2019 roku przypadła 150. rocznica urodzin Józefa Mehoffera - jednego z najwybitniejszych reprezentantów sztuki Młodej Polski, malarza, grafika, rysownika, projektanta witraży i wnętrz, scenografa teatralnego i pedagoga.

Artysta urodził się w spolonizowanej rodzinie austriackiej. Malarstwa uczył się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz w akademiach Wiednia i Paryża. Był przyjacielem Stanisława Wyspiańskiego, z którym jeszcze w czasie studiów wykonywał pod kierunkiem Jana Matejki polichromię w kościele Mariackim.

Witraże i polichromie ścienne zajmują w twórczości Mehoffera poczesne miejsce i należą do najwspanialszych osiągnięć sztuki dekoracyjnej w Polsce. Artysta jest autorem dekoracji skarbca oraz polichromii i witraży w katedrze na Wawelu. Jego dziełem są dekoracje w katedrze św. Jana we Lwowie, w katedrze we Włocławku oraz w kościele w Turku. Międzynarodową sławę przyniosło Józefowi Mehofferowi pierwsze miejsce w konkursie na projekt witraży mających zdobić gotycką kolegiatę św. Mikołaja we Fryburgu.

Jedno z najsłynniejszych płócien w Jego spuściźnie, czyli zachwycający tajemniczą symboliką "Dziwny ogród", zdobyło wiele nagród w kraju i za granicą.

Józef Mehoffer był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i dwukrotnie piastował godność rektora tej uczelni. Współzałożył Towarzystwo Artystów Polskich "Sztuka". Należał do towarzystw artystycznych Wiednia, Paryża i Brukseli.

Za swoją działalność twórczą Józef Mehoffer otrzymał wiele wyróżnień, między innymi w 1937 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi na polu sztuki i propagandy polskiej za granicą".

W 1986 roku otwarto dla zwiedzających dom artysty przy ulicy Krupniczej w Krakowie jako oddział krakowskiego Muzeum Narodowego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć Józefa Mehoffera i wyraża uznanie dla dorobku twórczego artysty.