Monitor Polski

M.P.2017.1140

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie uczczenia pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci

Józef Dowbor-Muśnicki urodził się dnia 25 października 1867 r. w majątku Garbów pod Sandomierzem w rodzinie ziemiańskiej wywodzącej się ze starego litewskiego rodu Dowborów. Przez wiele lat służył w armii rosyjskiej, gdzie doszedł do wysokiego stopnia - generała-lejtnanta. W 1917 r. po rewolucji lutowej z inicjatywy Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego został mianowany organizatorem i dowódcą I Korpusu Polskiego w Rosji.

Po rewolucji październikowej generał Józef Dowbor-Muśnicki nie podporządkował się władzy bolszewickiej i w walkach z jej wojskami odniósł szereg zwycięstw, m.in. pod koniec stycznia 1918 r. zdobył twierdzę w Bobrujsku bronioną przez kilkutysięczną załogę bolszewicką. Wobec nacisku napierających z zachodu Niemców 23-tysięczny korpus złożył broń, jednak większość jego żołnierzy i oficerów została przetransportowana do kraju, zasilając szeregi tworzącego się Wojska Polskiego.

W porozumieniu z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim i Naczelną Radą Ludową, która objęła władzę w Poznaniu po wybuchu Powstania Wielkopolskiego, generał Józef Dowbor-Muśnicki przybył do stolicy Wielkopolski i 16 stycznia 1919 r. stanął na czele wojsk powstańczych. Jego zasługą było zorganizowanie blisko 100-tysięcznej Armii Wielkopolskiej, bez której niemożliwe byłoby zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego. W marcu 1919 r. został awansowany na generała broni. Połączył Armię Wielkopolską z Wojskiem Polskim, a po scaleniu pozostał na stanowisku dowódcy Frontu Wielkopolskiego.

Patriotyczne wartości, jakim hołdował generał, znalazły potwierdzenie w postawach jego córek. Starsza córka generała Janina Lewandowska była pilotem Wojska Polskiego i jako jedyna kobieta zginęła w Katyniu. Młodsza córka Agnieszka Dowbor-Muśnicka działała w czasie okupacji w Organizacji Wojskowej "Wilki". Po zdekonspirowaniu została rozstrzelana przez Niemców w Palmirach.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić pamięć o generale Józefie Dowbor-Muśnickim i jego dokonaniach.