Uczczenie pamięci gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek".

Monitor Polski

M.P.1996.84.734

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie uczczenia pamięci gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek".

24 grudnia 1946 r. w moskiewskim więzieniu zmarł w nie wyjaśnionych okolicznościach generał brygady Leopold Okulicki ps. "Niedźwiadek" - ostatni dowódca Armii Krajowej.

W pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci generała, podstępnie aresztowanego wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego przez NKWD, bezprawnie sądzonego i skazanego przez władze ZSRR.