Monitor Polski

M.P.2017.136

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci

22 stycznia 2017 r. obchodzimy 140. rocznicę urodzin Bolesława Leśmiana. W 2017 r. przypada ponadto 80. rocznica śmierci tego wybitnego polskiego poety, prozaika, dramaturga i krytyka literackiego wywodzącego się z rodziny żydowskiej.
Twórczość Leśmiana mająca swoje źródła w symbolizmie stanowi jedno z najoryginalniejszych zjawisk artystycznych polskiej literatury XX w. Rozpoczął swoją twórczość w języku rosyjskim, wybrał jednak polskość, stając się jednym z największych autorów XX w.

Szczytowy okres działalności literackiej Bolesława Leśmiana przypada na dwudziestolecie międzywojenne. To wtedy ukazują się jego tomy poetyckie "Łąka", "Napój cienisty" oraz "Dziejba leśna", które obficie czerpią z tradycji baroku, romantyzmu i Młodej Polski.

Bolesław Leśmian, podobnie jak Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, nawiązywał do ludowej tradycji i religijności, a jego nieskrępowana wyobraźnia poetycka znajdowała ujście w bogatym słowotwórstwie.

W 140. rocznicę urodzin Bolesława Leśmiana Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspomina jego postać i czci pamięć o nim oraz wyraża uznanie dla jego dorobku twórczego i niekwestionowanego wpływu na literaturę narodową.