Uczczenie Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci.

Monitor Polski

M.P.2014.323

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2014 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie uczczenia Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci

W kwietniu 2014 roku mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego, wielkiego artysty i zasłużonego dla ojczyzny Polaka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o niezwykłej roli tego wybitnego poety w polskiej kulturze i Jego szczególnym udziale w kształtowaniu marzeń wolnościowych, oddaje hołd Jackowi Kaczmarskiemu i czci Jego pamięć.