Uczczenie 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego.

Monitor Polski

M.P.2017.428

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego

W związku z przypadającą w dniu 18 kwietnia 2017 r. 90. rocznicą urodzin Tadeusza Mazowieckiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pierwszemu niekomunistycznemu premierowi Polski.

Tadeusz Mazowiecki - publicysta i polityk, w okresie PRL był jednym z najważniejszych działaczy środowisk katolickich, współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej i redaktorem naczelnym miesięcznika "Więź". Jako poseł koła Znak zabiegał o dialog między ówczesną władzą a Kościołem. W marcu 1968 r. publicznie protestował przeciw komunistycznym represjom wobec studentów, a w grudniu 1970 r. wobec robotników na Wybrzeżu. W latach 70. włączył się w działalność opozycji demokratycznej, będąc między innymi rzecznikiem głodujących w kościele pw. św. Marcina.

Należał do sygnatariuszy "Apelu 64" podpisanego przez intelektualistów, którzy poparli strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Na zaproszenie Lecha Wałęsy 24 sierpnia 1980 r. stanął na czele Komisji Ekspertów przy Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.

W 1980 r. Tadeusz Mazowiecki został redaktorem naczelnym "Tygodnika Solidarność", ekspertem i doradcą NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym był internowany. Tadeusz Mazowiecki był jednym z architektów i uczestników porozumień Okrągłego Stołu, które doprowadziły do pierwszych częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 r.

24 sierpnia 1989 r. został pierwszym niekomunistycznym premierem Polski. Jego rząd przeprowadził kluczowe reformy gospodarcze i ustrojowe będące fundamentem rozwoju Polski jako państwa demokratycznego.

Do śmierci w 2013 r., Tadeusz Mazowiecki angażował się w działalność publiczną i społeczną. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - doceniając wybitną rolę premiera Tadeusza Mazowieckiego, kawalera Orderu Orła Białego, męża stanu, patrioty i architekta polskiej wolności - składa cześć jego pamięci.