Monitor Polski

M.P.2015.1270

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom

Wiek XX został szczególnie ciężko naznaczony przez zbrodnie sowieckiego totalitaryzmu. W latach 1932-1933 w wyniku planowo wywołanego głodu na terenach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej i Kubania zostało zagłodzonych na śmierć kilka milionów ludzi. Skala i okrucieństwo tej zbrodni jest jedyne w swoim rodzaju. Dotknęło bez wyjątku wszystkich na wielkich obszarach kraju.

Posłanki i Posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pochylają z szacunkiem głowy nad milionami ofiar Wielkiego Głodu i łączą się w bólu z narodem ukraińskim.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje także szczególny hołd kilkudziesięciu tysiącom Polaków zmarłym w wyniku tej zbrodniczej akcji na terenach ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Ich ofiara woła o pamięć.

Świadomy ogromu zaniechań i zaniedbań, które powodują, że w pamięci narodowej polskie ofiary Wielkiego Głodu nie znajdują godnego miejsca, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do instytucji nauki i kultury o rozpoczęcie pilnych prac zmierzających do udokumentowania tej zbrodni. Musimy podjąć trud policzenia i zidentyfikowania Polaków - ofiar Wielkiego Głodu, a także właściwego ich upamiętnienia.