Monitor Polski

M.P.1998.46.647

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 1998 r.
w sprawie uczczenia 80 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 roku zajmuje w historii naszego narodu szczególnie zaszczytne miejsce.
Zbrojny czyn powstańczy Wielkopolan był dowodem polskości tych ziem i wpłynął w sposób istotny na kształt Odrodzonej Polski. Przyczynia się do przywrócenia Macierzy ziem stanowiących kolebkę państwowości polskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 80 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego oddaje cześć, szacunek i należne honory uczestnikom wielkiego zrywu niepodległościowego.

Powstańcy Wielkopolscy pozostaną w naszej historii przykładem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i gotowości służenia Jej w każdej potrzebie.