Uczczenie 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Monitor Polski

M.P.2014.379

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

W 650. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża hołd i uznanie dla intelektualnego dorobku pokoleń uczonych i absolwentów tej uczelni.
Wielka rola Uniwersytetu w dziejach polskiej i światowej nauki i kultury stanowi źródło dumy i zobowiązań dla przyszłych pokoleń.

Uniwersytet Jagielloński, stojący na straży wolności nauki i patriotyzmu, stanowi klejnot narodowego skarbca.