Monitor Polski

M.P.2016.464

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 maja 2016 r.
w sprawie uczczenia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

W 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek dla wielu pokoleń naukowców i studentów tej polskiej uczelni.

Od początku swego istnienia, od 1816 roku, Uniwersytet Warszawski kształci elity intelektualne naszego państwa, prowadzi badania naukowe, poszerzając wiedzę w wielu dziedzinach, znacząco wpływa na rozwój kultury narodowej i gospodarki, jest aktywny w sferze służby publicznej i odpowiedzialności społecznej.

Za sprawą swoich uczonych, wielu tysięcy absolwentów, a także wyników prowadzonych na najwyższym poziomie badań naukowych, uczelnia przyczynia się do sukcesów Polski i współtworzy pozytywny wizerunek naszego państwa w świecie.

Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Uniwersytetu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierał dalszy rozwój Uniwersytetu Warszawskiego.