Monitor Polski

M.P.2016.564

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie uczczenia 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W 200. rocznicę zapoczątkowania kształcenia rolniczego na ziemiach polskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek dla wielu pokoleń naukowców i studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W swojej historii społeczność akademicka Uczelni odegrała istotną rolę zarówno w rozwoju gospodarczym i intelektualnym XIX-wiecznej Polski, jak i w walce o niepodległość.

Dzisiaj Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to Uczelnia, która prowadzi badania naukowe w szeroko rozumianym zakresie nauk przyrodniczych, jak również w naukach ekonomicznych, humanistycznych i technicznych, a także kształci specjalistów w tych dziedzinach. Wiele tysięcy absolwentów tej Uczelni przyczyniało się i przyczynia do rozwoju Polski i promocji wizerunku naszego kraju w świecie.

Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Uczelni, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierał Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w dalszej realizacji jej misji służenia rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa.