Monitor Polski

M.P.2016.1175

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie

W okresie I wojny światowej Polacy podjęli starania o odzyskanie niepodległości. Przybrały one formę czynu zbrojnego oraz działań dyplomatycznych na arenie międzynarodowej. Nie mniej ważne okazało się budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na samorządzie lokalnym. Nie posiadały go ziemie byłego zaboru rosyjskiego, które w toku działań wojennych znalazły się pod okupacją niemiecką i austro-węgierską.

W 1916 r. okupacyjne władze austro-węgierskie wydały rozporządzenie, reaktywujące samorządy miejskie w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie. Na jego mocy 7 grudnia 1916 r. odbyły się pierwsze - po okresie panowania rosyjskiego - wybory do rad miejskich owych miast, w których o składzie magistratu zdecydowali ich obywatele.

Wybory przeprowadzone 100 lat temu stały się ważnym elementem fundamentu, na którym potężny gmach samorządu zbudowała wkrótce Odrodzona Rzeczpospolita. Sprawny samorząd, oparty na aktywności wszystkich obywateli bez względu na narodowość i wyznanie, był jednym z największych sukcesów Polski międzywojennej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - sięgając także w dniu dzisiejszym do najlepszych tradycji tego samorządu - pragnie uczcić 100. rocznicę reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie.