Uchylenie zarządzenia z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1961.85.362

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 21 października 1961 r.
o uchyleniu zarządzenia z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 69, poz. 404).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.