Uchylenie zarządzenia w sprawie skierowania na praktykę studentów wyższych szkół rolniczych po ukończeniu przez nich wojskowego szkolenia studentów i utrzymaniu tytułu podchorążego rezerwy.

Monitor Polski

M.P.1970.25.212

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, OBRONY NARODOWEJ ORAZ ROLNICTWA
z dnia 28 lipca 1970 r.
uchylające zarządzenie w sprawie skierowania na praktykę studentów wyższych szkół rolniczych po ukończeniu przez nich wojskowego szkolenia studentów i otrzymaniu tytułu podchorążego rezerwy.

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych (Dz. U. z 1961 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie skierowania na praktykę studentów wyższych szkół rolniczych po ukończeniu przez nich wojskowego szkolenia studentów i otrzymaniu tytułu podchorążego rezerwy (Monitor Polski z 1967 r. Nr 5, poz. 28).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.