Uchylenie zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 marca 1933 r. w sprawie czasowej zmiany opłat radjofonicznych.

Monitor Polski

M.P.1933.110.143

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 1933 r.