§ 2. - Uchylenie uchwały w sprawie zasad i trybu wprowadzania oraz oceny eksperymentów gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1979.12.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1979 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.