§ 4. - Uchylenie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych".

Monitor Polski

M.P.2020.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2020 r.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.