§ 3. - Uchylenie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych".

Monitor Polski

M.P.2020.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2020 r.
§  3. 
1. 
Zadania Programu będą kontynuowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej ustanowionej uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 (M.P. poz. 189), zgodnie z harmonogramem jej wdrażania.
2. 
Umowy zawarte na realizację zadań Programu, obowiązujące w dniu wejścia w życie Narodowej Strategii Onkologicznej, pozostają w mocy.