§ 2. - Uchylenie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych".

Monitor Polski

M.P.2020.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2020 r.
§  2. 
Znosi się program wieloletni na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych", stanowiący załącznik do uchwały, o której mowa w § 1, zwany dalej "Programem".