§ 2. - Uchylenie uchwały w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.

Monitor Polski

M.P.1988.32.287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1988 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.