Monitor Polski

M.P.1981.15.118

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1981 r.

UCHWAŁA Nr 108
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 1981 r.
uchylająca uchwałę w sprawie inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

§  1. Uchyla się uchwałę nr 74 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1971 r. w sprawie inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej (Monitor Polski z 1971 r. Nr 31, poz. 195 i Nr 59, poz. 392).
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.