Monitor Polski

M.P.1947.87.596

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1947 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 18 czerwca 1947 r.
w sprawie uchylenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 9 stycznia 1947 r. o ustaleniu przepisów, dotyczących organizacji wewnętrznej, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym.

§  1. Na podstawie art. 9 Dekretu z dnia 16.XI.1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 302), zmienionego Dekretem z dnia 14.V.1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 149) - uchyla się Uchwałę Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 9 stycznia 1947 r. o ustaleniu przepisów, dotyczących organizacji wewnętrznej, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym, ogłoszoną w Monitorze Polskim z dnia 14 lutego 1947 r. Nr 19, poz. 42.
§  2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw R.P. Rozporządzenia Rady Państwa z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie ustalenia przepisów, dotyczących wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym.