§ 2. - Uchylenie uchwały nr 877 Prezydium Rządu z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie wynagradzania członków rad zakładowych, zwolnionych od pracy zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1962.61.291

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 1962 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.