Monitor Polski

M.P.1948.42.174

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 23 marca 1948 r.
w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem MŁYN, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Włoszczowa.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Praw Państwa Polskiego Nr. 31, poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 437) art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 976) oraz dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 545) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się z dniem 24 marca 1948 r. przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem MŁYN, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Włoszczowa.
§  2. Zjednoczenie Przemysłu Młyńsko-Piekarnianego pod zarządem "Społem" w likwidacji, któremu powierzono zarząd państwowy nad wymienionym przedsiębiorstwem, winno przekazać majątek przedsiębiorstwa w formie aktu zdawczo-odbiorczego osobie uprawnionej, z potraceniem poczynionych w czasie trwania przymusowego zarządu państwowego nakładów i po przeprowadzeniu zabezpieczenia przewidzianego aktem notarialnym Nr. 169/48 spisanym we Włoszczowie dnia 9 marca 1948 r. przed asesorem sądowym p. o. notariusza mgr. Tadeuszem Stawarskim przez Jana Kotaba, Kazimierza i Jana Pytlewskich, zamieszkałych we Włoszczowie jako właścicieli młyna.
§  3. Sporządzenie protokółu zdawczo-odbiorczego winno nastąpić w terminie do 24 marca 1948 r.