Monitor Polski

M.P.2016.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.77.2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z wnioskiem Ministra Spraw Zagranicznych postanawia się, co następuje:

§  1. Uchyla się postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.62.2015 w sprawie odwołania Pana Henryka LITWINA z dniem 31 grudnia 2015 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.
§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.