Uchylenie niektórych zarządzeń.

Monitor Polski

M.P.1991.8.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI
z dnia 20 lutego 1991 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 148, z 1972 r. Nr 11, poz. 83 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Tracą moc zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar:
1)
z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów (Monitor Polski Nr 45, poz. 229 i z 1970 r. Nr 22, poz. 179),
2)
z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw państwowych do legalizacji szybkościomierzy i drogomierzy pojazdów (Monitor Polski Nr 41, poz. 199),
3)
z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych ośrodków transportu leśnego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów (Monitor Polski Nr 63, poz. 302),
4)
z dnia 22 lutego 1968 r. w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów (Monitor Polski Nr 10, poz. 68, z 1970 r. Nr 10, poz. 90 i z 1980 r. Nr 1, poz. 6),
5)
z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie upoważnienia niektórych państwowych przedsiębiorstw komunikacyjnych do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów (Monitor Polski Nr 21, poz. 142 i z 1980 r. Nr 1, poz. 6).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.