Uchylenie niektórych uchwał Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1990.46.351

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1990 r.

UCHWAŁA Nr 188
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1990 r.
w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Tracą moc uchwały:
1)
nr 219 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w ochronie porządku publicznego" (Monitor Polski Nr 52, poz. 335, Nr 53, poz. 347 i z 1980 r. Nr 18, poz. 87),
2)
nr 90 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie ustanowienia odznaki "W Służbie Narodu" (Monitor Polski Nr 18, poz. 108),
3)
nr 103 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1975 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w ochronie granic PRL" (Monitor Polski Nr 22, poz. 135).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.