§ 2. - Uchylenie niektórych uchwał Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1989.15.111

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1989 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.