Monitor Polski

M.P.1949.A-94.1130

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1949 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO NACZELNEJ RADY ODBUDOWY M. ST. WARSZAWY
z dnia 30 listopada 1949 r.
o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 11 grudnia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 74, poz. 479) podaje się do wiadomości, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru stanowiącego:
1) część gromad: Dąbrowa, Młociny, Wólka Węglowa i Buraków w gm. Młociny, ograniczonego: nasypem dawnej linii kolejowej Warszawa-Palmiry, drogą polną Wólka Węglowa-Prochownia, drogą państwową Modlin-Warszawa, granicą lasów państwowych nadl. Laski, urocz. Nowa Warszawa, granicą gruntów ornych i lasów wsi Wólka Węglowa, granicą lasów państwowych nadl. Laski, urocz. Opaleń, linią rozgraniczającą tereny projektowanego os. Radio-Laski z gruntami wsi Wólka Węglowa, linią rozgraniczającą tereny projektowanego letniska Pogórze Leśne Młociny z gruntami wsi Wólka Węglowa, drogą stanowiącą granicę między projektowanym letniskiem p. n. Pogórze Leśne Młociny i rozparcelowanymi gruntami Dóbr Łomianki (Dąbrowa), granicą lasów państwowych nadl. Laski urocz. Sieraków,
2) część osiedla Radość, gm. Falenica, ograniczonego: granicą gromad Radość, Zbójna Góra (trakt Napoleona), ul. Kościelną, wschodnią granicą działek: ul. Kościelna 49 i ul. Grottgera 76, ul. Grottgera - wschodnią granicą działki ul. Grottgera 75 i jej przedłużeniem w kierunku północnym, ulicą Kopernika, wschodnią granicą działki al. Kopernika 54, północnymi granicami działek: ul. Kopernika 37, 35, 33, wschodnią granicą działki ul. Bandurskiego 27, północną granicą działki ul. Bandurskiego 27 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, ul. Pieszą, ul. Zbójnogórską, wschodnią granicą działki ul. Zbójnogórska 65 i jej przedłużeniem w kierunku północnym, ul. Krasickiego,
3) część gromady Zbójna Góra, gm. Falenica, ograniczonego: granicą lasów państwowych nadl. Celestynów, ur. Laski, granicą gmin Falenica-Wawer, granicą gmin Falenica-Wiązowna, granicą gromad Zbójna Góra-Radość,

- ustalający: 1) przeznaczenie terenu pod gospodarkę leśną, 2) linie rozgraniczające tereny przeznaczone pod gospodarkę leśną oraz 3) sposoby i okresy realizacji planu został uchwalony przez Naczelną Radę Odbudowy m. st.. Warszawy.