§ 4. - Ubezpieczenie inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

Monitor Polski

M.P.1963.67.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1963 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1964 r.