§ 3. - Ubezpieczenie inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

Monitor Polski

M.P.1958.48.284

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1958 r.
§  3.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.