§ 2. - Ubezpieczenie inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

Monitor Polski

M.P.1958.48.284

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1958 r.
§  2.
1.
Istniejące umowy ubezpieczenia podlegają rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 1958 r.
2.
Składki przypadające z rozwiązanych umów ubezpieczenia powinny być obliczone za okres trwania odpowiedzialności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.