Tytuły honorowe "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Monitor Polski

M.P.1979.14.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1979 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 12 maja 1979 r.
w sprawie tytułów honorowych "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1979 r. o ustanowieniu tytułów honorowych "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz. U. Nr 8, poz. 47) Rada Państwa stanowi, co następuje:
Osoba wyróżniona tytułem honorowym "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" lub "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" otrzymuje odznakę odpowiedniego tytułu i dyplom o jego nadaniu oraz ma prawo używać tytułu "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" lub "Zasłużony dla Zdrowia Narodu".
Tytuły honorowe "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadawane będą w związku z Dniem Pracownika Służby Zdrowia.
1.
Odznakę tytułu honorowego "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" oraz "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" stanowi złocony wieniec laurowy, umieszczony na tle 10-ramiennej gwiazdy o ramionach na przemian złoconych i srebrzonych; u podstawy wieńca znajduje się symbol służby zdrowia - wąż Eskulapa; płaszczyznę wewnątrz wieńca zajmuje otok z białej emalii, z odpowiednim złoconym napisem "Zasłużony Lekarz PRL" lub "Zasłużony dla Zdrowia Narodu", oraz tarcza z czerwonej emalii z nałożonym na nią srebrzonym orłem; gwiazda zawieszona jest za pomocą kółka i dwóch uchwytów na prostokątnej klamrze w złoconym obramowaniu; klamra jest z białej emalii, z dwoma pionowymi paskami z niebieskiej emalii; odwrotna strona medalu jest gładka złocona; do odwrotnej strony klamry przymocowana jest agrafka; średnica gwiazdy wynosi 43 mm, szerokość wieńca - 5 mm, szerokość otoku - 4 mm, średnica tarczy - 14 mm, szerokość klamry - 34 mm, jej wysokość - 8 mm.
2.
Wzór rysunkowy odznak zawiera załącznik do uchwały.
1.
Wniosek o nadanie tytułu honorowego "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przedstawia Radzie Państwa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
2.
Wniosek o nadanie tytułu honorowego powinien zawierać:
1)
dane osobowe oraz o przebiegu pracy (służby) zawodowej osoby przedstawionej do wyróżnienia,
2)
opis zasług uzasadniających nadanie tytułu honorowego,
3)
dane o posiadanych orderach i odznaczeniach.
Odznakę oraz dyplom o nadaniu tytułu honorowego "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" oraz "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wręcza w imieniu Rady Państwa Przewodniczący lub inny członek Rady Państwa, członek Rządu, przewodniczący rady narodowej stopnia wojewódzkiego, wojewoda lub prezydent miasta stopnia wojewódzkiego.
1.
Odznakę tytułu honorowego "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" lub "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nosi się na prawej stronie piersi.
2.
Odznakę tytułu honorowego "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" lub "Zasłużony dla Zdrowia narodu" nosi się podczas uroczystych akademii organizowanych z okazji świąt państwowych i Dnia Pracownika Służby Zdrowia oraz w innych okolicznościach według uznania wyróżnionego.
1.
Utrata tytułu honorowego "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" lub "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" następuje wskutek prawomocnego skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2.
Rada Państwa może pozbawić tytułu honorowego w razie stwierdzenia, że osoba wyróżniona stała się niegodna tego tytułu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI

"ZASŁUŻONY LEKARZ POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ"

wzór

WZÓR ODZNAKI

"ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU"

wzór