Rozdział 1 - Zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziału kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa). - Tymczasowy ramowy zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziałów kultury, oddziałów kultury i stanowisk pracy do spraw kultury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1957.66.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.

Rozdział  I.

Zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziału kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).