Monitor Polski

M.P.1952.A-73.1165

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1952 r.
§  1. Zezwala się na utworzenie dla wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego nowych stanowisk wymienionych w załączniku do czasu uwzględnienia ich w ogólnej tabeli stanowisk.
2. Pracownikom wymienionym w załączniku przyznaje się dodatki funkcyjne bądź służbowe według stawek w nim określonych.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1952 r.