Monitor Polski

M.P.1952.A-73.1165

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE NR 191
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 sierpnia 1952 r.
w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego.

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 14, poz. 92) i § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. Nr 14, poz. 94 i Nr 53, poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. Zezwala się na utworzenie dla wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego nowych stanowisk wymienionych w załączniku do czasu uwzględnienia ich w ogólnej tabeli stanowisk.
2. Pracownikom wymienionym w załączniku przyznaje się dodatki funkcyjne bądź służbowe według stawek w nim określonych.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1952 r.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA STANOWISK DLA WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO

Pracownicy administracyjni.
KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznegoStawka dodatku funkcyjnego lub służbowego
1Kierownik ośrodkaV – IV5
2Zastępca kierownika do spraw szkoleniowych, zastępca kierownika do spraw polityczno-wychowawczychVI – V5
3Kierownik administracyjno-gospodarczy, starszy instruktor WFVI – Va
4Kierownik stadionuVIII – VIa
5Instruktor WF, księgowy samodzielnyVIII – VIIb
6Starsza maszynistkaVIII – VII
7Kasjer (płatnik), podreferendarz samodzielnie referujący sprawyIX – VIIc
8Administrator budynków i urządzeńIX – VIIIb
9Starszy kancelistaIX – VIII
10Sanitariusz, świetliczankaX – VIII
11MagazynierXI – VIII
12Starszy woźnyX – IX
13Kancelista, maszynistkaXI – IX
14WoźnyXI – X
15Młodsza maszynistkaXI
16Młodszy woźnyXII – XI