§ 5. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad... - M.P.1968.9.50 - OpenLEX

§ 5. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.9.50

Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  5.
1.
Szczegółowe zasady organizacji zespołów i tryb ich działania określa Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
2.
Zespoły zostaną objęte koordynacją branżową w projektowaniu, zgodnie z odrębnymi przepisami.