§ 5. - Tworzenie i gospodarowanie rezerwami funduszu płac.

Monitor Polski

M.P.1977.32.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1979 r.
§  5.
1.
Ministrowie w stosunku do organizacji gospodarczych i podległych im jednostek gospodarczych, a dyrektorzy organizacji gospodarczych w stosunku do nadzorowanych jednostek gospodarczych ustalają:
1)
normatywy, mierniki zadań gospodarczych, współczynniki korekty funduszu płac - zgodnie z obowiązującymi zasadami ekonomiczno-finansowymi,
2)
dodatkowe kwoty funduszu płac, jakie mogą być wykorzystane w roku obliczeniowym w ciężar rezerw funduszu płac podległych jednostek gospodarczych i organizacji gospodarczych (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b).
2.
Wykorzystanie rezerw funduszu płac powyżej wielkości wynikających z ustaleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, traktowane jest jako nie usprawiedliwione przekroczenie funduszu płac w rozumieniu przepisów o bankowej kontroli funduszu płac.