Art. 6. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  6

Zasady taryfowe stosowane do regularnych przewozów podróżnych będą wspólnie uzgadniane przez właściwe władze Umawiających się Stron. Taryfy będą mogły być w razie potrzeby poddane rewizji lub zmienione w drodze korespondencyjnej między właściwymi jednostkami Umawiających się Stron.