Art. 5. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  5

Przewozy wykonywane pojazdami zarejestrowanymi na terytorium Umawiających się Stron, inne niż wymienione w artykule 4 niniejszej umowy, nie będą podlegały systemowi zezwoleń.