Art. 14. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  14

Przewoźnicy i personel pojazdów obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszej umowy, jak również przepisów prawnych dotyczących przewozów i ruchu drogowego, obowiązujących na terytorium Umawiających się Stron.